Slide Срећица Приватна предшколска установа a Позовите нас 011 343 56 06

Групе

Јаслена група

Похађају је деца узраста од једне до три године. У овом узрасту деца су најосетљивија, и у овом периоду потребан им је висок ниво неге. У нашем вртићу деци јасленог узраста омогућен је функционални развој, нега и васпитање. Васпитно – образовни рад спроводи се од најранијег узраста кроз игру, песму, функционално учење уз усвајање културно – хигијенских навика. У нашем вртићу деца су обасута пажњом и љубављу, васпитачи и медицинске сетре – васпитачи чине да се деца осећају сигурно и безбрижно, а прве кораке и прве речи наших јасленаца прослављамо као и у оквиру породице.

Млађа вртићка група

Похађају је деца од три до четири године. У оквиру млађе вртићке групе активно се ради на осамостаљивању деце, подстиче се развијање вештине храњења, облачења и свлачења, као и стварање основних хигијенских навика. Велики значај се придаје стварању социо – емоционалних компетенција код детета, уз уважавање дететових жеља и потреба. Спроводе се активности које развијају говор, јачају мишиће, координацију око – рука, и фину моторику као основ за правилно држање оловке. Простор за васпитно – образовни рад је простран и подељен по целинама у складу са пројектом који се реализује.

Старија вртићка група

Прилагођена је деци узраста од четири до пет ипо година. Рад у овој групи базира се на подстицању вербалног, невербалног и креативног изражавања, стицању самосталности, развоју социо – емоционалних вештина и моралних вредности, свести о очувању животне средине и бројних сазнања у оквиру опште културе. Васпитач прати жеље и потребе деце, пружа позитивну мотивацију и подршку кроз разноврсне пројекте, у складу са новим основама програма предшколског васпитања и образовања.

Предшколска група

Чине је деца која су обухваћена припремним предшколским програмом, до поласка у школу. Акценат је на јачим моторичким садржајима у складу са новим програмом, кроз пројекат жељене игре чији је покретач дете. Предшколство обухвата рад на пажњи, концентрацији, усвајање математичких појмова, слова, кроз говор, слику, препознавање, кроз моторички садржај сечења, обликовања, лепљења, стварања... По завршетку предшколског програма деца су оспособљена за интеграцију у школски систем.

О нама

Искуство и знање

Основани 2016.године, свакодневно се градећи, усавршавајући, проширујући и растећи заједно са нашом децом, стремили смо установи, каква смо данас – компетентна у свом домену, организована, сигурна. Задатак наше установе је да деци учинимо дане испуњеним, занимљивим, пуним нових сазнања, информација, прилика за истраживање, а да детињство учинимо безбрижним, срећним.

У нашој установи ради креативан, професионалан, искусан  и посвећен кадар. Васпитно – образовни рад одвија се у мањим групама, па је сваком детету омогућено да се функционално развија, као и да ужива у дружењу са вршњацима. Наш колектив краси тимски рад, позитивна култура и клима на нивоу установе, као и индивидуализован приступ сваком детету у складу са потребама и могућностима сваке индивидуе.

Сарадња са породицом

Сарадња са породицом одвија се кроз информисање, едукацију и партиципацију.

 

Родитељи се свакодневно информишу о раду установе, васпитно – образовном раду, режиму дана, додатним активностима у вртићу, развоју и напредовању детета.

 

Едукацијом се врши подстицање и усавршавање родитељских компетенција.

 

Партиципација подразумева учествовање родитеља у раду вртића, групе, праћењем и подстицањем детета и сарадњом са васпитачима, медицинским – сестрама васпитачима и стручним сарадницима.

Развој афинитета детета

Кроз активну сарадњу са локалном заједницом установа посећује пијаце, библиотеке, књижаре, фризерске салоне, месаре, пекаре, апотеке, оближње паркове…
чиме се проширују искуствена, односно практична сазнања наше деце, али и социјалне компетенције.

 

У оквиру слободних активности, деца су у могућности да у складу са својим афинитетима изаберу неке од активности, које воде лиценцирани тренери, професори:

 

    • Школица спорта (теквондо);

 

    • Енглески језик;

 

    • Балет;

 

    • Глума.

Пишите нам